Japanese Cutlery Pro Store | Tamahagane, Kitchen knife, Sword, etc
Japanese Cutlery Pro Store | Tamahagane, Kitchen knife, Sword, etc

Kyoto Natural Stone Nakayama Maruka Syouhonyama (Iwasaki Select) No.953B Dealing With Hatanaka 1970s

ASK ASK

1 in stock

SKU: maruka177-8

Additional information

Dimensions 195 × 70 × 26 mm